Read previous post:
Filter và Segment Google Analytics | Cao Minh Blog
Cách sử dụng Filter và Segment trong Google Analytics

Filter (bộ lọc) và Segment (phân đoạn) giúp việc xem báo cáo của Google Analytics trở nên dễ dàng hơn...

Close